CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của ủy ban nhân dân xã Bạch Đằng năm 2021
09/09/2021 12:00:00

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của ủy ban nhân dân xã Bạch Đằng năm 2021
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 736
Trước & đúng hạn: 736
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 21:06:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẠCH ĐẰNG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tặng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984.968.365

Email: nguyentuancabd@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0