GIÁO DỤC-Y TẾ
Công đoàn cơ sở xã Bạch Đằng tổ chức chia tay các đ/c BCH khóa V, động viên con em công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023
12/10/2023 09:02:33

Ngày 26 tháng 9 năm 2023 Công đoàn cơ sở xã Bạch Đằng tổ chức chia tay các đ/c BCH khóa V, động viên con em công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 924
Trước & đúng hạn: 924
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 08:51:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẠCH ĐẰNG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tặng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984.968.365

Email: nguyentuancabd@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 32,780