CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 -2026; bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025
12/10/2021 08:37:12

Chiều ngày 5/10, Thị uỷ Kinh Môn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; bổ sung uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự, chỉ đạo có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ. Đồng chí Sái Thị Yến – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì hội nghị.

Hội nghị bỏ phiếu nhất trí cao phương án nhân sự do Ban Thường vụ Thị uỷ đề xuất để kện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện quy trình 5 bước theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Thị uỷ Kinh Môn thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Về phương án nhân sự: Ban Thường vụ Thị ủy xin ý kiến của Hội nghị cán bộ chủ chốt. Qua thực hiện bước 1, bước 2 và bước 3 trong quy trình nhân sự, Ban Thường vụ Thị uỷ giới thiệu phương án nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 là đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ, Chánh Thanh tra thị xã. Giới thiệu phương án nhân sự kiện toàn chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 là đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã.

Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, xem xét một cách tổng thể năng lực lãnh đạo, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác, uy tín và chiều hướng phát triển, kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo, đúng với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã lựa chọn và thống nhất cao nhân sự bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 736
Trước & đúng hạn: 736
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 21:41:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẠCH ĐẰNG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tặng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984.968.365

Email: nguyentuancabd@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0