THÔNG BÁO
Hội nghị triển khai kế hoạch đẩy mạnh việc phát triển NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo
12/10/2023 08:59:45

Ngày 22 tháng 9 năm 2023 UBND xã Bạch Đằng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đẩy mạnh việc phát triển NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 942
Trước & đúng hạn: 942
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 01:29:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẠCH ĐẰNG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tặng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984.968.365

Email: nguyentuancabd@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 9
Tất cả: 32,854