AN NINH-QUỐC PHÒNG
Sáng 19/10/2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bạch Đằng tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyển chon gọi công dân nhập ngũ năm 2024
19/10/2023 09:49:54

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bạch Đằng triển khai họp xét phiên thứ nhất xét tuyển chon công dân nhập ngũ năm 2024

          Sáng 19/10/2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bạch Đằng tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyển chon gọi công dân nhập ngũ năm 2024 
 

Về dự và chỉ đạo, theo dõi xét duyệt về BCH quân sự thị xã có đồng chí trung tá Đỗ Ngọc Hoàng - Phó chỉ huy trưởng, TM trưởng BCH quân sự thị xã, cùng các đồng chí cán bộ chuyên môn BCH quân sự thị xã Kinh Môn, ở xã có đồng chí Nguyễn Văn Ngạn - BT Đảng bộ, Chủ tịch HĐNDxã, cùng toàn thể các đồng chí trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lãnh CHT Ban chỉ huy quân sự xã. Thay mặt hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thông qua các nghị quyết, các kế hoạch và danh sách tạm hoãn, danh sách tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đông chí Trần Văn Tặng – CT. UBND, Chủ tịch HĐ nghĩa vụ quân sự xã triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác xét duyệt, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Tại hội nghị thay mặt BCH quân sự thị xã Đồng chí Đỗ Ngọc Hoàng phát biểu chỉ đạo chỉ rõ về công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển chọn và giao nhiệm vụ cụ thể cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bạch Đằng trong năm 2024.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 924
Trước & đúng hạn: 924
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 08:47:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẠCH ĐẰNG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tặng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984.968.365

Email: nguyentuancabd@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 4
Tất cả: 32,779