CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kinh Môn khoá XXV bầu chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ
22/10/2021 03:18:18

Sáng ngày 21/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kinh Môn khoá XXV tổ chức hội nghị bầu chức danh uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Thị xã. Đồng chí Sái Thị Yến – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì hội nghị; cùng dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Căn cứ Thông báo số 455 thông báo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Thị ủy viên, Trường phòng Quản lý đô thị thị xã Kinh Môn để Ban Chấp hành Đàng bộ thị xã Kinh Môn bầu giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công văn số 453 ngày 19/10/2021 của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy về việc nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Tuy - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ - Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã để Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kinh Môn bầu ủy viên ủy ban Kiểm tra Thị ủy, bầu Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thị ủy Kinh Môn.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kinh Môn khoá XXV giới thiệu danh sách bầu chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đồng chí Nguyễn Văn Hùng, chức danh Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ khoá 25, nhiệm kỳ 2020-2025 là đồng chí Nguyễn Văn Tuy.

Hội nghị đã bỏ phiếu bầu với kết quả: 100% đại biểu nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Tuy - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã trúng cử chức danh uỷ viên Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Thị uỷ viên - Trưởng phòng Quản lý đô thị trúng chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sái Thị Yến - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chúc mừng và mong muốn các đồng chí tiếp tục xây dựng và rèn luyện bản lĩnh của người cán bộ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, các đồng chí lãnh đạo cơ quan xây dựng tập thể đoàn kết để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đặt ra./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 736
Trước & đúng hạn: 736
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 21:47:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẠCH ĐẰNG - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tặng - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984.968.365

Email: nguyentuancabd@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0